شوخی حافظ با همسر شاه شجاع

حافظ شیرازی اغلب ندیم خاص شاه شجاع بود . به روایتی همسر شاه شجاع در مجالس و محافل انسی که شاه و حافظ در آن حضور داشتند شرکت می جست و شعر حافظ را گوش می کرد و حتی شوخی های خیلی تند بین آن دو رد و بدل می شد . لابد شنیده اید که یک وقت خاتون شاه شجاع از حافظ پرسید که شما گفته اید دوش دیدم  که ملائک در میخانه زدند - گل آدم بسرشتند و به پیمانه زدند . آیا این گل را هم شما دیده اید ؟  اگر دیدید آیا کاه نیز با گل در آمیخته بود ؟ حافظ گفت خیر ، کاه نداشت ! زن اصرار کرد و پرسید که آیا دلیلی هم هست که کاه نداشت . حافظ در برابر اصرار و شوخی پیاپی زن گفت : آری اگر کاه داشت بعضی جاها اصلا ترک بر نمی داشت ( برگرفته از تاریخ اجتماعی ایران ،جلد ششم ، راوندی )

منبع : پرسه در تاریخ |حافظ و شاه شجاع
برچسب ها : حافظ ,شجاع ,شوخی